. หากได้ไปเที่ยวบ่อยๆ จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้ -
สาระความรู้ » หากได้ไปเที่ยวบ่อยๆ จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้

หากได้ไปเที่ยวบ่อยๆ จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้

15 กันยายน 2019
21   0

การทำงาน เป็นกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่ งที่ทุกคนต้องทำกัน เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่รู้กันหรือไม่ว่าหากเราทำงานในทุกวันไม่พักผ่อน ไม่ออกไปเที่ยว นั่นจะทำให้สุขภาพของคุณดูแ ย่ ลง จากผลการวิ จั ยได้ระบุเอาไว้ว่า การออกไปเที่ยวบ่อยๆจะช่วยทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้นได้จริงๆ จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย Surrey ได้ทำการศึกษาเมื่อปี 2002 พบว่า คนเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเมื่อรู้ว่าจะได้ออกไปท่องเที่ยว และเมื่อสมองของเราได้รู้ว่าจะไปเที่ยว สมองก็จะมีการคาดการณ์และมีการวางแผนการเที่ยวล่วงหน้า ทำให้มีความรู้สึกดีทุกครั้ง เมื่อนึกถึงในสิ่งที่กำลังเ กิ ดขึ้น ตามข้ อ มู ลในปี 2013 จากการสำรวจความเครียดของชาวอเมริกา American Psychological Association พบว่า การออกเดินทางนั้น จะเป็นว่สนช่วยลดความเครี ย ดได้จริง และ “ลดความรู้สึกแย่” ได้ดีด้วย

จากผลการการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่า ผู้ที่ไม่ได้ท่องเที่ยวติดกันเป็นเวลาหลายปี มากกว่า 30% มีโอก า สเป็นโ ร ค หั ว ใ จ ซึ่งมีความแตกต่างจากผู้ที่ออกเดินทางเที่ยวบ่อยๆ กลับมีอัตราการเป็นโ ร คหั ว ใ จที่ต่ำกว่า เพราะ ผู้ที่ท่องเที่ยวเป็นประจำจะต้องเดินทางไกล ยิ่งเดินทางท่องเที่ยวมากเท่าไหร่ ก็ไม่รู้สึกเหนื่อย เนื่องจากมีสิ่งตื่นเต้นรออยู่ข้างหน้าตลอดทาง โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบลุยๆ ก็จะยิ่งทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีขึ้นไป

หากพูดง่ายๆให้เข้าใจ ก็คือ เมื่อตัวเรานั้นมีการขยับร่างกายมากกว่าปกติ แถมยังมีความสนุกสนานไปกับช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนั้น จะทำให้สุขภาพทางกายและจิตของเราดีว่ากว่าคนที่อยู่แต่บ้าน หรือทำอะไรซ้ำๆเป็นประจำนั่นเอง -ในช่วงที่ยังมีกำลัง ร่างกายของเราหากยิ่งใช้ก็จะยิ่งเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความสนุกสนาน การออกไปเที่ยวจึงได้อะไรมากกว่าที่เราคิดอย่างแน่นอน

บ ท ความนี้ไม่ได้ถูกแปลมาจาก TED เนื้อหาถูกแปลมาจากบท ค ว า ม และยังหาแหล่งยืนยันผลงานวิจัยแบบชัดเจน 100% ไม่ได้ หากผู้อ่านท่านใดมีผลงานอ้างอิงงานวิจัยชิ้นนี้ ทางเ พ จยินดีแนบเพื่ออ้างอิงแหล่งที่มาให้ครับ