. จดหมาย ครูบาบุญชุ่ม พูดถึงโรคระบาด -
ความเชื่อ » จดหมาย ครูบาบุญชุ่ม พูดถึงโรคระบาด

จดหมาย ครูบาบุญชุ่ม พูดถึงโรคระบาด

13 สิงหาคม 2021
134   0

เพจเฟซบุ๊ก นะโม โพธิสัตโต ญาณสํวโร ได้โพสต์ภาพของ ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร เกจิดังแห่งล้านนา พร้อมจดหมายโดยระบุว่า ธรรมะจากถ้ำ 7-8-2021 ปีธรรม 2565 ที่ถ้ำหลวงเมืองแก็ด ข้อเมตตาจาก พระครูบาพ่อศีลธรรมบุญชุ่ม ญาณสํวโร

ซึ่งในจดหมายของครูบาบุญชุ่ม ระบุว่า ขอเมตตาถึงลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลาย ให้ได้รับรู้ถึงข้อเมตตา เราพระครูบาพ่อ อยู่ดีมีสุข ได้ปฏิบัติภาวนา ก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ เบากายเบาใจ ไม่มีเรื่องอันใดที่จะทำให้ทุกข์ร้อน ไม่เป็น โ ร ค ภั ย ไ ข้ เจ็บอันใด อยู่ตามธรรมชาติของคน เ ฒ่ า แ ก่ เป็นธรรมดา ไม่มีอะไร ไม่อยากได้อันใด มีสติอยู่ตลอด ปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐาน พิจารณาถึง รูป นาม สังขาร เมื่อได้พิจารณาแล้วก็เห็นความเบื่อหน่ายในสังขารนี้ เป็นที่สุด ได้เห็นถึง ขณิกะมรณะ ขณิกะนิพพาน ได้เป็นที่พึ่งพิงของเราจริง

อันสภาวะธรรมทั้งหลาย มีอนิจัง ทุกขัง อนัตตา สังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงแท้ เป็นทุกข์ทั้งนั้น ไม่เป็นไปดังใจปรารถนา เกิดมาแล้วก็รอซึ่งวัน ต า ย กินข้าวก็เพื่อรอวัน ต า ย เท่านั้น เกิดมาแล้ว ก็รอ แ ก่เฒ่า แล้วก็ ต า ย อย่าได้อยู่เฉย ๆ กินเฉย ๆ ทุกสิ่งทุกอย่างที่หามาไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือของใด ๆ ไม่สามารถนำไปด้วยในป่าช้ามีแต่ตัวเปล่า เท้าเปล่า มือเปล่า เท่านั้น หาก ต า ย ไปแล้วของทุกสิ่งก็ทิ้งไว้ข้างหลังทั้งนั้น ขอให้มีสติ ขอให้กลัวต่อบาปความทุกข์สังสารวัฏ การเกิด แก่ เจ็บ ต า ย ในโลกนี้มีแต่ความขุกข์เท่านั้น ทุกข์ตั้งเกิด จนวัน ต า ย

อันวันสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ เรื่องความทุกข์นี้มีเมื่อกันทุกชีวิต อย่าอยู่อย่างประมาทหลงลืมตัว อันความ ต า ย นี้ใกล้ตัวเรามามากทุกทีแล้ว อย่าปล่อยวันเวลาให้เสียเปล่า ให้พากันรีบ สร้างบารมี อันเป็นบุญกุศล โดยเฉพาะ ทาน ศีล ภาวนา สมถะ วิปัสสนา หาทางพ้นทุกข์ ให้สุขถึงพระนิพพาน อันว่าวันเวลาข้ามล่วงพ้น ก็ใกล้มาแล้วซึ่งความ ต า ย วันเวลาไม่เคยรอใคร ให้พากันมีสติ ให้พากันรีบสร้างความดี สร้างบารมี ให้เต็ม ให้ถึงซึ่งเวียงคำ พระนิพพาน

ในโลกนี้ทุก ๆ ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ หากยังไม่ถึงนิพพานธาตุนั้น ก็ยังไม่มีที่วางใจได้ เวลานี้ในโลกเรามีเรื่อง โ รค ระ บ า ด ต า ย กันเยอะ คนห่างไกลไม่มีศีลธรรม ฆ่าฟันกัน ต า ย อดยาก กั้นอาหารตายกันก็เยอะ ดูไปทางไหนเมืองไหนก็เต็มไปด้วยความทุกข์โศกเศร้า ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งของเราอีกแล้ว ในโลกนี้เดือดร้อนกันไปทุกบ้านทุกเมือง มีแต่ คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ที่จะเป็นที่พึ่งของเรา และเรื่องบุญกุศล ที่เราได้คิดได้สร้างไว้นั้น ที่จะเป็นที่พึ่งอิงของเราจนถึงซึ่งทางสงบเย็นนิพพานคนดีมีปัญญาทั้งหลายมุ่งแต่หาทางสงบเย็น

เราพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ขอเอาธาตุเมตตานี้เป็นน้ำรดหล่อในหัวใจสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ที่เป็นทุกข์จากโรคร้ายกาฬะลงเมืองตายกันเยอะ ขอให้ทุกคนหายจากโรคร้ายในเร็ววัน เร็วคืน ด้วยเทอญ ขอเมตตาพรนี้จงเป็นมงคล ให้อยู่ดีมีสุข ในทุกกิริยาบท ไม่ว่าจะเดิน นอน นั่ง ก็ขอให้อยู่ดีมีสุขทุก ๆ คน ทำอะไรขอให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งทางโลก และทางธรรม ทั้งในเมืองคน เมืองผี จนถึงซึ่งพระนิพพาน ขอให้สมดังคำอธิฐานปรารถนานี้ด้วยเทอญ นิพพานัง ปัจจโย โหตุ สาธุ สาธุ พระครูพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร

แปลโดย พระครูสมุห์นทีเทพ จิรวฑฺฒโณ