. สปส. ประกาศข่าวดี เพิ่มโอกาสรับ 5000 -
ข่าวสังคม - โซเชียล » สปส. ประกาศข่าวดี เพิ่มโอกาสรับ 5000

สปส. ประกาศข่าวดี เพิ่มโอกาสรับ 5000

13 สิงหาคม 2021
141   0

จากกรณีที่ น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวย าผู้ประกอบ อาชีพอิสระ ตามมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่กระจายของ CV-19

ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการปทุมธานี สมุทรสาคร สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวย า 5,000 บาทต่อคน

โดยขณะนี้ ทางสำนักงานประกันสังคม (สปส.)ได้ผ่อนปรนขยายเวลาให้ผู้ที่สมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564และสามารถชำระเงินสมทบงว ดแรก ไปได้จนถึงวันที่ 24 ส.ค.นี้ เนื่องจากขณะนี้มีผู้ประกอบอาชีพอิสระในหลายจังหวัดสมัครและชำระเงินไม่ทัน

สำนักงานประกันสังคม จึงขอย้ำ ผู้ที่สมัครให้รีบดำเนินการชำระเงินโดยด่วน หลากหลายช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส เคาน์เตอร์บิ๊กซี


เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดมหาชน หรือผ่าน Mobile Application ShoppyPay และตู้บุญเติม ฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทาง

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินสมทบแล้ว ท่านจะมีสถานะ ความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์โดยทันที พร้อมได้รับสิทธิ เงินเยียว ยา ช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือนทันที

อีกทั้งมีการชำระเงินสมทบมาตรา 40 อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุก ๆ เดือน เพื่อท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมอย่างครบถ้วน ทุกกรณีอีกด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม สปส.ผ่อนปรนปรนขยายเวลาให้ อาชีพอิสระ ชำระเงินสมทบงว ดแรก ผู้ประกันตนม.40 ถึงวันที่ 24 ส.ค.นี้ หลังพบมีผู้ประกอบอาชีพอิสระ หลายคนชำระเงินไม่ทัน ย้ำช่วยเหลือให้ทุกคนได้รับเงินเยียวย า 5,000 บาท