. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย ผลข้างเคียง ซิโนฟาร์ม -
ข่าวสังคม - โซเชียล » ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย ผลข้างเคียง ซิโนฟาร์ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย ผลข้างเคียง ซิโนฟาร์ม

13 สิงหาคม 2021
118   0

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย ผลข้างเคียงอย่างละเอียด ของ วัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม ซึ่งข้อมูล วันที่ 11 สิงหาคม 2564 มีจำนวนผู้รับวัคซีนชนิดไปแล้ว 1,903,994 โดส

วันที่ 13 ส.ค. 64 เพจเฟซบุ๊ก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกมาโพสต์ภาพและข้อความ เผยผลข้างเคียง วัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม โดยออกมาเปิดเผยผ่านเพจเฟซบุ๊กว่า

“รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

จำนวนผู้รับวัคซีนสะสม ๑,๙๐๓,๙๙๔ โดส

ผู้รับวัคซีนเข็มที่ ๑ จำนวน ๑,๕๑๒,๙๕๐ ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) ๑.๓๘ % = ๒๐,๙๒๑ ราย

จากผู้กรอกแบบสอบถาม ๑๒๓,๓๕๐ ราย

day 1 (หลังฉีดวัคซีน ๑ วัน) ๐.๗๙ % = ๑๑,๙๘๖ ราย

จากผู้กรอกแบบสอบถาม ๘๙,๖๔๓ ราย

day 7 (หลังฉีดวัคซีน ๗ วัน) ๐.๑๑ % = ๑,๗๒๑ ราย

จากผู้กรอกแบบสอบถาม ๖๑,๖๑๖ ราย

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด ๔ อันดับแรก ได้แก่

-ปวดศีรษะ ๐.๖๑ %

-เหนื่อย เพลีย ๐.๔๖ %

-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ๐.๔๘ %

-อาการไข้ ๐.๔๑ %

-ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด ๐.๔๓ %

ผู้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ จำนวน ๓๙๑,๐๔๔ ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) ๐.๐๙ % = ๑,๓๕๖ ราย

จากผู้กรอกแบบสอบถาม ๑๒,๔๖๙ ราย

day 1 (หลังฉีดวัคซีน ๑ วัน) ๐.๐๑ % = ๑๔๘ ราย

จากผู้กรอกแบบสอบถาม ๖,๑๘๓ ราย

day 7 (หลังฉีดวัคซีน ๗ วัน) ไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์

จากผู้กรอกแบบสอบถาม ๙๕๓ ราย

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด ๔ อันดับแรก ได้แก่

-ปวดศีรษะ ๐.๑๓ %

-เหนื่อย เพลีย ๐.๐๙ %

-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ๐.๑๐ %

-อาการไข้ ๐.๐๙ %

-ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด ๐.๐๙ %

หมายเหตุ

ราชวิทยาลัยฯ ได้รับรายงานผู้เสียชีวิต ๘ ราย พบว่าเสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด ๑ ราย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ๓ ราย จากโรคประจำตัว ๒ ราย ไม่ได้ชันสูตร ๑ ราย และรอผลการชันสูตร ๑ ราย

สำหรับรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง ๕ ราย สาเหตุจากมีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจากโรคประจำตัว ๓ ราย ภาวะเส้นเลือดสมองแตก ๑ ราย และภาวะแพ้วัคซีนรุนแรง ๑ รายรักษาตัวเป็นปกติแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔”