. สั่งเด้ง พระสมุห์อนันต์ พ้นเจ้าอาวาสวัดมณฑป -
ข่าวสังคม - โซเชียล » สั่งเด้ง พระสมุห์อนันต์ พ้นเจ้าอาวาสวัดมณฑป

สั่งเด้ง พระสมุห์อนันต์ พ้นเจ้าอาวาสวัดมณฑป

14 สิงหาคม 2021
75   0

จากกรณี พระสมุห์อนันต์ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดมณฑป แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. ได้ติดป้ายประกาศ “ไม่รับศwตำรวจ” เพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับตำรวจใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม และยังสนับสนุนการยกเลิกกฎหมายมาตรา 112 ซึ่งเรื่องดังกล่าได้วมีการแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์จำนวนมาก ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมในสมณะ

ล่าสุด มีหนังสือสำนักงานเจ้าคณะแขวงบางระมาด-ฉิมพลี วัดมะกอก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เรื่อง ให้พระสังฆาธิการพักจากตำแหน่งหน้าที่ ระบุว่า ด้วย เจ้าคณะแขวงบางระมาด-ฉิมพลี ได้ทราบการเผยแพร่ข่าวจากสื่อสาธารณะและสื่อออนไลน์ กรณี พระสมุห์อนันต์ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดมณฑป ติดป้ายประกาศของวัด ข้อความว่า

“วัดมณฑป ไม่รับศwตำรวจ” และให้สัมภาษณ์สื่อเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอย่างกว้างขวาง อาจเข้าข่ายละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ จึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าจะให้คงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ในระหว่างสอบสวน จะเป็นการเสียหายแก่คณะสงฆ์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 56 วรรค 1 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 จึงให้ พระสมุห์อนันต์ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดมณฑป พักจากตำแหน่งหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

เรียนมาด้วยความนับถือ (พระครูพิพัฒน์วรคุณ) เจ้าคณะแขวงบางระมาด-ฉิมพลี