. โรงเรียนรัฐ เอกชนเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์รับเงิน -
ข่าวสังคม - โซเชียล » โรงเรียนรัฐ เอกชนเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์รับเงิน

โรงเรียนรัฐ เอกชนเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์รับเงิน

14 สิงหาคม 2021
105   0

เมื่อวันที่ 13ส.ค.64 ที่ผ่านมา คืบหน้าจากกรณีที่มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง ม.6, ระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในกรอบวงเงิน 23,000 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่กระจาย CV19

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีการเปิดตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (CV19) อัตรา 2,000 บาทต่อคนแล้ว

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบ ผ่านทางเว็บไซต์ student.edudev.in.th เข้าเว็บไซต์ กรอกเลขประจำตัวประชาชน กรอกเลขประจำตัวนักเรียน กรอกรหัสให้ตรงตามรูปที่กำหนด จากนั้นกดปุ่มค้นหาเพื่อตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64 จากระบบนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

ขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่กระจาย CV19 ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน สามารถตรวจสอบได้โดยใช้รหัส G-Code ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยสามารถขอทราบรหัส G-Code ได้ที่โรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้แล้ว บน Application สช. On Mobile โดยสามารถดาวน์โหลด Application สช. On mobile ในระบบแอนดรอยด์ และระบบ iOS ดังนี้

ระบบแอนดรอยด์ คลิก

ระบบ iOS  คลิก