. เช็กเลย กลุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 18 มี 3 จังหวัด ได้ใช้สิทธิ์ฟรี -
ข่าวสังคม - โซเชียล » เช็กเลย กลุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 18 มี 3 จังหวัด ได้ใช้สิทธิ์ฟรี

เช็กเลย กลุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 18 มี 3 จังหวัด ได้ใช้สิทธิ์ฟรี

14 สิงหาคม 2021
114   0

เดือนสิงหาคม พิเศษกว่าเดือนไหน กลุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ใช้สิทธิ์ฟรี 3 จังหวัด เดือนนี้เหลือสิทธิ์ให้อีก 2 ครั้ง ได้อะไรบ้าง เช็กเลย

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พร้อมช่วยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และ รายได้เกิน 30,000 บาทต่อปีแต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยในเดือนนี้เหลือสิทธิ์ให้อีก 2 วัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

18 สิงหาคม

ค่าไฟฟ้า 230 บาท 1 ครัวเรือนได้ 1 สิทธิ

เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้า พื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ วงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ค่าน้ำประปา 100 บาท 1 ครัวเรือนได้ 1 สิทธิ โดยยอดเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต้องไม่เกิน 100 บาท ต่อ 1 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ หากเดือนใดมียอดเกิน 100 บาท จะไม่ได้รับสิทธิ และต้องชำระเองเต็มจำนวน

22 สิงหาคม

“ผู้พิการ” ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รับเงินเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน (จากที่ปรับเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือน) โดยเงินส่วนนี้ สามารถกดเป็นเงินสดได้ จากตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย