. ม.39 - ม.40 มี 16 จังหวัด ได้ 5000 บ. -
ข่าวสังคม - โซเชียล » ม.39 – ม.40 มี 16 จังหวัด ได้ 5000 บ.

ม.39 – ม.40 มี 16 จังหวัด ได้ 5000 บ.

14 สิงหาคม 2021
147   0

รอใช้เงินได้เลย กลุ่มผู้ประกันตน ม.39 – ม.40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัดหลัง ได้แก่ นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี จะได้รับเงินวันที่ 27 ส.ค. นี้ คนละ 5,000 บาท

ส่วนวันโอนเงิน 13 จังหวัดแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ม.39 จะเริ่มโอนเงิน 23 ส.ค. ส่วน ม.40 จะเริ่มโอนเงิน 24 ส.ค. นี้เป็นต้นไป

การจ่ายเงินสมทบ เพื่อลงทะเบียนเข้า ม.40

ไม่สามารถลงทะเบียน และจ่ายเงินสมทบ มี 10 จังหวัด

ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

ยังสามารถลงทะเบียน และจ่ายเงินสมทบได้จนถึง 24 ส.ค. นี้ มี 19 จังหวัด

ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี