. บริการ ฉี๑ไฟเซอร์ กลุ่มยังไม่เคยฉีด 15 ส.ค. วันสุดท้าย -
ข่าวสังคม - โซเชียล » บริการ ฉี๑ไฟเซอร์ กลุ่มยังไม่เคยฉีด 15 ส.ค. วันสุดท้าย

บริการ ฉี๑ไฟเซอร์ กลุ่มยังไม่เคยฉีด 15 ส.ค. วันสุดท้าย

14 สิงหาคม 2021
69   0

วัคซีน ไฟเซอร์ มีให้ฉีดแล้ว เป็นเข็มที่ 1 สำหรับ กลุ่มที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน โดยมีเงื่อนไขตามนี้ ถึงได้รับบริการฉีด

เงื่อนไขรับบริการฉีดวัคซีนที่ ศูนย์ฉีดวัคซีน วัดบางพลีใหญ่กลาง มีดังนี้

– อายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2504 ลงไป)

– ตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (แสดงสมุดฝากครรภ์)

– เตรียมบัตรประชาชน สมุดผู้ประจำตัวผู้ป่วย การใช้ยาวาร์ฟาริน (ถ้ามี)

– เฉพาะผู้ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น (ตามที่อยู่ในบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน)

กำหนดการฉีดมีด้วยกัน 2 วัน คือ วันเสาร์ ที่14 ส.ค.64 จำนวน 1,300 คน และ วันอาทิตย์ ที่15 ส.ค.64 จำนวน 1,300 คน (ไม่รวมผู้ติดตาม) ตั้งแต่ เวลา 07.00 – 15.00 น. หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

เครดิตภาพบรรยากาศ วัดบางพลีใหญ่กลาง จากเพจ สปอร์ตไลท์บางปู

โพสต์ดังกล่าว