. จ่ายแล้ว เยียวยานักเรียน -
ข่าวสังคม - โซเชียล » จ่ายแล้ว เยียวยานักเรียน

จ่ายแล้ว เยียวยานักเรียน

2 กันยายน 2021
51   0

สำหรับเงินช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียน งบประมาณของโครงการดังกล่าว มาถึงกระทรวงเรียบร้อยแล้ว และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ดูแล คาดว่า จะใช้เวลาเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน 7 วัน โดยเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท

โอนไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โดยมีการระบุว่าห้ามสถานศึกษาหัก เงินเยียวยาจะต้องถึงมือผู้ปกครองเต็มจำนวน โดยรับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท 1-7 กันยายน 2564

ช่องทางการรับเงิน ของแต่ละหน่วยงานสถานศึกษา

-สพฐ. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน

-สช. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน

-สอศ. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่สถานศึกษา

-กศน. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท โดยรับเงินสดที่สถานศึกษา

รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564 กรณีไม่มีรายชื่อ หรือไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนด สอบถามได้ที่ โทร. 1579 หรือสถานศึกษาต้นสังกัด หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการต้นสังกัด

หากไม่มีรายชื่อหรือไม่ได้รับเงินตามที่กำหนดทำยังไง สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 1579 หรือสอบถามสถานศึกษาต้นสังกัด หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการต้นสังกัด