. 13 จว. ประกันสังคม ม.40 เช็กได้เลย ได้รับรวดเดียว 10000 -
ประกันสังคม » 13 จว. ประกันสังคม ม.40 เช็กได้เลย ได้รับรวดเดียว 10000

13 จว. ประกันสังคม ม.40 เช็กได้เลย ได้รับรวดเดียว 10000

17 กันยายน 2021
87   0

ประกันสังคม ม.40 กลุ่ม 13 จว. ต่อไปนี้ เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้เลย หากได้สิทธิ์รับรวดเดียวไปเลย 10,000 บาท

วันที่ 17 ก.ย. 64 ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนใหม่และชำระเงินระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 64 และผู้ประกันตนใหม่และชำระเงินระหว่างวันที่ 1-24 สิงหาคม 64 สองกลุ่มนี้จะได้รับเงินรวดเดียว 10,000 รวม 2 รอบ โดยผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่ม 13 จังหวัด ที่จะได้รับเงินรวดเดียวนั้น มีดังนี้

13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา