. แจ้งคนเข้าพักโรงแรม กักตัวด่วน -
ข่าวสังคม - โซเชียล » แจ้งคนเข้าพักโรงแรม กักตัวด่วน

แจ้งคนเข้าพักโรงแรม กักตัวด่วน

23 กันยายน 2021
47   0

วันที่ 23 ก.ย. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า

พบผู้ติด CV-19 รายใหม่ 59 ราย มาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย ร้านหลู้ ไฮเวย์ ตำบลสบโขง และตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว

ภาพประกอบ

พบระหว่างการกักตัว, บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เป็นผู้สัมผัสที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติด CV-19 รายก่อนหน้าที่โบสถ์หนองหาร และเป็นผู้สัมผัสในครอบครัวผู้ติดเดิมอีก

ภาพประกอบ

นอกจากนี้ได้พบคลัสเตอร์ใหม่โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ต เชียงใหม่ 8 ราย เป็นพนักงาน 7 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัวอีก 1 ราย

ภาพประกอบ

โดยพนักงานรายแรกที่ติด CV-19 เป็นพนักงานขับรถที่มีประวัติเดินทางไปส่งอาหาร ที่บริษัทที่พบการแพร่กระจายในจังหวัดลำพูน ก่อนจะมีการแพร่กระจายในแผนกจัดเลี้ยงและห้องอาหาร

จึงขอให้ผู้ที่เข้าใช้บริการ หรือ สัมผัสกับพนักงานในแผนกจัดเลี้ยงและอาหาร ในโรงแรมกรีนเลคฯ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กันยายน 2564

เข้ารับการตรวจหา CV-19 ได้ที่จุดตรวจเฉพาะกิจศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ หรือโรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมทั้งกักตัว 14 วัน นับจากวันที่สัมผัสผู้ติด CV-19 วันสุดท้าย

อย่างไรก็ตาม กลุ่มเสี่ย ง คนเข้าพักโรงแรม ระหว่างวันที่ 15-22 ก.ย. รีบตรวจหา CV-19 และกักตัวด่วน หลังพบพนักงานติด CV-19 แล้ว 8 ราย