. เปิดวันโอนเงิน ม.33 และ คนละครึ่ง เตรียมรับอีก4000 -
ข่าวสังคม - โซเชียล » เปิดวันโอนเงิน ม.33 และ คนละครึ่ง เตรียมรับอีก4000

เปิดวันโอนเงิน ม.33 และ คนละครึ่ง เตรียมรับอีก4000

26 กันยายน 2021
66   0

วันนี้ 25 ก.ย. 64 รัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือเยียวยา เช็ควันโอนเงินเยียวยา และเงินจะเข้าในระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2564 ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากcv 2 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้ประกันตน ม.33 ที่อาศัยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สีแดงเข้ม จำนวน 13 จังหวัด ใน 9 กิจการ

และ กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 รวมแล้วเป็นเงิน 4,000 บาท (ม.33 จำนวน 2,500 บาท – คนละครึ่ง เฟส 3 อีก 1,500 บาท)

โดย กระทรวงแรงงานจะโอนเงินเยียวยารอบ 2 จำนวน 2,500 บาท ระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2564 ให้ผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สงขลา, ชลบุรี, พระนครศรีอยุธยา และฉะเชิงเทรา

ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ใน 9 กิจการ ได้แก่ 1.ก่อสร้าง 2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3.ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 4.กิจกรรม บริการด้านอื่น ๆ 5.การขายส่ง ปลีก

ซ่อมยานยนต์ 6.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 9.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

หลังจากเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 กระทรวงแรงงานได้โอนเงินรอบแรกไปแล้ว จำนวน 2,500 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

นอกจากนี้ ผู้ประกันตน ม.33 กลุ่มดังกล่าวยังมีสิทธิได้รับอีก 1,500 บาท หากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 โดยกระทรวงการคลังจะโอนเงินรอบ 2 ให้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หลังจากเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้โอนเงินรอบแรกไปแล้ว จำนวน 1,500 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ยังสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com ซึ่งขณะนี้ยังมีสิทธิคงเหลือ จำนวน 1,014,835 สิทธิ (ข้อมูลวันที่ 25 ก.ย. เวลา 11.05 น.)