. พบติด CV-19 ในครอบครัวกว่า 100 ราย -
ข่าวสังคม - โซเชียล » พบติด CV-19 ในครอบครัวกว่า 100 ราย

พบติด CV-19 ในครอบครัวกว่า 100 ราย

23 ตุลาคม 2021
85   0

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันว่า ผู้ติด CV-19 รายใหม่ 356 ราย เป็นผู้ติดที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพียง 6 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดในจังหวัด

โดยมาจากคลัสเตอร์ต่างๆ หลายคลัสเตอร์ ประกอบด้วยคลัสเตอร์ใหม่ ที่มีการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง จำนวน 120 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ 67 ราย, หย่อมบ้านจือทะ และเมโลเด อมก๋อย 31 ราย, บริษัทแดงกลอนประตู ตำบลช้างคลาน 4 ราย, ร้านมือสองหนองหอย อำเภอเมือง 4 ราย, ไซต์งานก่อสร้าง กองบิน 41 อำเภอเมือง 3 ราย, และอีกหลายแห่งที่พบผู้ติดรายใหม่เพิ่ม 1-2 ราย

คลัสเตอร์เดิม จำนวน 87 ราย ซึ่งเป็นผู้ติด CV-19 ที่พบระหว่างการกักตัวหรือติดตาม จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มเติม ได้แก่ ตลาดวโรรสและตลาดต้นลำไย 9 ราย, บริษัทเกเบี้ยนโปรดักส์ไทยแลนด์ สารภี 8 ราย, บ้านแม่โถ หมู่ 1 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด 8 ราย, โรงงานน้ำดื่มพีเอ็น หมู่ 9 ตำบลต้นเปา 7 ราย, ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย 6 ราย, โลตัสคำเที่ยง 5 ราย, หมู่ 7 ตำบลหางดง อำเภอฮอด 5 ราย และอีกหลายแห่งที่พบผู้ติดรายใหม่เพิ่ม 1-4 ราย

เป็นผู้ติด CV-19 ในครอบครัว จำนวน 108 ราย โดยในวันนี้พบการแพร่กระจายเฉพาะในครอบครัวหลายครอบครัวด้วยกัน และกระจายหลายอำเภอ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ยังมีการปกปิดข้อมูลความเสี่ย ง เนื่องจากทำกิจกรรมที่มีการห้ามดำเนินการ เช่น จัดปาร์ตี้ มีสาวเอ็น กิจกรรมผิดกฎหมาย ต่างๆ ทำให้เกิดการสัมผัสในครอบครัว และอยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 35 ราย

สำหรับคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ ขณะนี้มีผู้ติด CV-19 สะสมแล้ว 1,288 ราย ส่วนใหญ่เป็นการตรวจพบครั้งที่ 3 ของกลุ่มเสี่ย งสูงก่อนครบระยะเวลาการกักตัว รวมถึงกลุ่มผู้สัมผัสต่างอำเภอ และผู้สัมผัสร่วมบ้าน, คลัสเตอร์ ตลาดวโรรส และตลาดต้นลำไย มีผู้ติดสะสมแล้ว 74 ราย

ส่วนใหญ่เป็นผู้มีประวัติเข้าไปจับจ่ายซื้อของ และผู้สัมผัสร่วมบ้าน ทั้งนี้ ตลาดวโรรส และตลาดต้นลำไย มีความพร้อมที่จะเปิดดำเนินการแบบ New Normal ในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับตลาดเมืองใหม่ ที่จะกลับมาทำการค้าขายได้ ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.2564 เป็นต้นไป

คลัสเตอร์โลตัสคำเที่ยง มีผู้ติดสะสม 52 ราย และครบกำหนดเปิดดำเนินการในวันพรุ่งนี้ ภายใต้มาตรการเดียวกันกับตลาดเมืองใหม่ โดยทั้งหมดนี้จะต้องมีการตรวจ ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ ซึ่งจะสอดคล้องกับภูมิคุ้มกันผู้ที่ได้รับการรับวั คซี น และคลัสเตอร์บริษัทเกเบี้ยนโปรดักส์ไทยแลนด์ จำกัด อำเภอสารภี มีผู้ติดสะสม 53 ราย

เป็นการติดในสถานที่ทำงาน และในครอบครัว ด้านทีมควบคุมอำเภอสารภีได้ทำการตรวจค้นหากลุ่มเสี่ย งอย่างเร่งด่วน ซึ่งผู้ที่มีผลการตรวจเป็นลบ จะต้องกักตัว 14 วัน พร้อมปิดบริษัทเกเบี้ยนฯ และบริษัทในเครืออีก 3 แห่งเป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ขอประกาศให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปหรือใช้บริการหรือสัมผัสกับพนักงาน บริษัทแดงกลอนประตู จำกัด ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง, ร้านมือสองหนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง, ร้าน NB YUM ข้าวมันไก่ไข่นุ่ม ตำบลหายย า อำเภอเมือง, ร้านกิ่งไกร นิมมานเหมินท์ ซอย 11 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง ร้านลาคาน หมู่ 3 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง และร้านหวานละมุน ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ระหว่างวันที่ 15-22 ตุลาคม 2564 ให้สังเกตอาการ 14 วัน หากพบอาการผิดปกติ ให้เข้ารับการตรวจหา CV-19 ทันที

และขอให้ผู้ที่เดินทางไปที่บัลลังก์ 4 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. สังเกตอาการ 14 วัน หากพบอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหา CV-19

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ