. สั่งปิดหมู่บ้าน 11 อำเภอ -
ข่าวสังคม - โซเชียล » สั่งปิดหมู่บ้าน 11 อำเภอ

สั่งปิดหมู่บ้าน 11 อำเภอ

23 ตุลาคม 2021
69   0

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. มีรายงานว่า สถานการณ์การแพร่กกระจายของ CV-19 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยังไม่สามารถควบคุมได้ CV-19 ได้แพร่ขยายมาขึ้น และไม่มีที่ท่าว่าผู้ติด CV-19 จะลดลง โดยสาธารณสุขปัตตานีออกมาเผยตัวเลข วันที่ 21 ต.ค. พบผู้ติด CV-19 รายใหม่พุ่งอีก 512 ราย ซึ่งขณะนี้มียอดผู้ติด CV-19 สะสม 32,542 ราย รักษาหาย 19,543 ราย

ขณะที่อำเภอเมืองปัตตานีติด CV-19 มากที่สุด 1,564 ราย ทำให้มีรถโรงพยาบาลทั้งรัฐ และเอกชนทยอยไปรับผู้ติด CV-19 ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับผู้ติดที่อยู่โรงพยาบาลสนามแล้ว รถโรงพยาบาลต้องมารับไปโรงพยาบาลอีกครั้ง เพื่อทำการตรวจเอกซเรย์ เนื่องจากผู้ติด CV-19 ส่วนใหญ่ลงปอ ดเล็กน้อย ทำให้บรรยากาศในเขตอำเภอเมืองปัตตานี มีรถโรงพยาบาลขับสวนกันอย่างไม่ขาดสาย

ผู้ติด CV-19 ในจังหวัดปัตตานียังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้น เนื่องจากยังคงมีประชาชนบางส่วนที่เคยไปร่วมกิจกรรมกับผู้ติด CV-19 ยังไม่ได้ไปรายงานตัว และบางรายแสดงอาการเล็กน้อย แต่กลับยังใช้ชีวิตปกติ จนทำให้ขยายมากขึ้นอีก จังหวัดต้องปูพรมทำการตรวจทุกหมู่บ้านในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดปัตตานีให้มากที่สุด

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมได้ออกคำสั่ง ให้ปิดสถานที่เสี่ย งต่อการแพร่กระจายของ CV-19 เพิ่มเติมอีกทั้ง 11 อำเภอแล้วหลังจากที่พบประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว มีผู้ติด CV-19 เพิ่มเป็นจำนวนมาก และพบเป็นผู้ส้มผัสเสี่ย งสูงอีกหลายราย

โดยทั้ง11 อำเภอที่ปิดหมู่บ้าน ดังนี้คือ อ.เมืองปัตตานี ปิดเฉพาะบ้านผู้ติด CV-19 และเสี่ย งสูง 489 หลัง ใน 26 หมู่บ้าน 9 ตำบล, อ.ยะรัง ปิดเฉพาะบ้านผู้ติดและเสี่ย งสูง 49 หลัง ใน 9 หมู่บ้าน 5 ตำบล, อ.ยะหริ่ง ปิดทั้งหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน, อ.มายอ ปิดทั้งหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน, อ.ปะนาเระ ปิดเฉพาะบ้านติด CV-19 จำนวน 1 ตำบล, อ.หนองจิก ปิดเฉพาะบ้านผู้ติดและเสี่ย งสูง 48 หลัง

ใน 6 หมู่บ้าน 6 ตำบล, อ.โคกโพธิ์ ปิดกลุ่มบ้าน 3 หลัง 1 ตำบล, อ.ทุ่งยางแดง ปิดเฉพาะบ้านผู้ติดและเสี่ย งสูง 148 หลัง ใน 13 หมู่บ้าน 4 ตำบล, อ.กะพ้อ ปิดเฉพาะบ้านผู้ติดและเสี่ย งสูง 59 หลัง ใน 8 หมู่บ้าน ปิดทั้งหมู่บ้าน จำนวน 4 หมู่บ้าน 2 ตำบล, อ.ไม้แก่น ปิดทั้งหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน และปิดเฉพาะบ้านผู้ติดและเสี่ย งสูง 46 หลัง 9 ตำบล, อ.สายบุรี ปิดทั้งหมู่บ้าน 28 หมู่บ้าน และปิดเฉพาะบ้านผู้ติด 1,103 หลัง ใน 53 ตำบล

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19