. เขื่อนยกธงแดง เตือนชาวบ้าน ยกของขึ้นที่สูง -
ข่าวสังคม - โซเชียล » เขื่อนยกธงแดง เตือนชาวบ้าน ยกของขึ้นที่สูง

เขื่อนยกธงแดง เตือนชาวบ้าน ยกของขึ้นที่สูง

24 ตุลาคม 2021
74   0

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2564 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ รายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 24 ตุลาคม 64 โดยระบุว่า ขณะนี้อ่างเก็บทั้ง 16 แห่งของจ.ศรีสะเกษ มีน้ำล้นอ่างเก็บน้ำเกินปริมาณที่เก็บกักจำนวน 14 แห่ง ด้วยกัน และมีอ่างเก็บน้ำที่ไม่เกินระดับน้ำที่เก็บกักจำนวนเพียง 2 แห่ง เท่านั้น

โดยที่อ่างเก็บน้ำห้วยศาลาต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ มีปริมาณน้ำทั้งหมด 103.77 % เก็บกัก มีปริมาณน้ำใช้การได้ 104.08 % ใช้การ อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู มีปริมาณน้ำทั้งหมด 106.87 % เก็บกัก มีปริมาณน้ำใช้การได้ 107.09 % ใช้การ อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ มีปริมาณน้ำทั้งหมด 102.61 % เก็บกัก มีปริมาณน้ำใช้การได้ 102.90 % ใช้การ

เขื่อนราษีไศล ปริมาณน้ำทั้งหมด 111.41 % เก็บกัก มีปริมาณน้ำใช้การได้ 111.68 % ใช้การ เขื่อนหัวนา ปริมาณน้ำทั้งหมด 156.67 %เก็บกัก มีปริมาณน้ำใช้การได้ 182.88 % ใช้การ

นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสวาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า น้ำที่ไหลล้นอ่างเก็บน้ำลงมาได้ไหลเอ่อล้นเข้าไปท่วมไร่นาบ้านเรือนของชาวบ้านในเขต 7 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ขุขันธ์ อ.เมืองศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ อ.อุทุมพรพิสัย อ.ศรีรัตนะ อ.วังหิน และอ.ห้วยทับทัน

โดยแต่ละอำเภอที่ถูกน้ำท่วมมีระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อย ๆ มีเพียง อ.ปรางค์กู่และ อ.ห้วยทับทัน ที่ระดับน้ำทรงตัว ตนได้ประสานงานกับนายอำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเพื่อเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกด้านอย่างเร่งด่วนแล้ว

นายภานรินทร์ ภาณุพินทุ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง อ่างเก็บน้ำเขื่อนราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตนได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่นำธงแดงไปติดไว้เหนือเขื่อน เป็นสัญลักษณ์ วิกฤต อันตราย ระดับน้ำอยู่ในขั้นวิกฤติ เริ่มล้นตลิ่ง ได้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง และให้ระวังภัยจากน้ำท่วมไหลหลาก

เนื่องมาจากมวลน้ำจากจ.นครราชสีมา บวกกับน้ำจากลำห้วยทับทัน ส่งผลให้น้ำที่เขื่อนราษีไศลมีระดับน้ำสูงขึ้น โดยในวันนี้ระดับน้ำของเขื่อนราษีไศลอยู่ที่ 119.97 ร.มทก. ระดับน้ำสูงขึ้นกว่าเมื่อวานนี้ 24 ซม. โดยเขื่อนราษีไศล ได้แขวนประตูระบายน้ำทั้ง 7 บาน ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 64 เพื่อให้น้ำไหลตามธรรมชาติ ซึ่งสภาพน้ำยังไหลแรงมาก

ด้านนายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำที่ลำน้ำห้วยสำราญ (สถานี M9) ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 64 เวลา 12.00 น. ระดับน้ำวัดได้ 9.25 เมตร เพิ่มขึ้น 0.07 เมตร ล้นจากระดับตลิ่ง 0.25 เมตร ซึ่งจากสถิติสถานการณ์น้ำในปีที่ผ่าน ๆ มา ณ สถานี M9 ระดับน้ำตั้งแต่ 8.00 เมตรขึ้นไป มีโอกาสที่น้ำจะเข้าถึงคุ้มหนองหมู

ระดับน้ำตั้งแต่ 9.00 เมตรขึ้นไป มีโอกาสที่น้ำจะเข้าชุมชนสะพานขาว (บริเวณคอสะพาน) ระดับน้ำตั้งแต่ 9.50 เมตรขึ้นไป มีโอกาสที่น้ำจะเข้าถึงชุมชนเมืองใหม่สะพานขาว ชุมชนท่าเรือ คุ้มโนนสวรรค์ ระดับน้ำตั้งแต่ 10.30 เมตร มีโอกาสที่น้ำจะเข้าถึงชุมชนโนนทรายทอง ระดับน้ำตั้งแต่ 11 เมตร มีโอกาสที่น้ำจะเข้าถึงชุมชนหนองอุทัย ชุมชนมิตรภาพ ชุมชนท่าเรือ ชุมชนศิริทรัพย์ทวีโชค

ระดับน้ำตั้งแต่ 11.50 เมตร มีโอกาสที่น้ำจะเข้าถึงชุมชนกุดหวาย จึงขอให้ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่บริเวณริมห้วยสำราญ ได้เก็บสิ่งของเครื่องใช้เพื่อเตรียมเคลื่อนย้าย หากระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งอาจเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนได้ และขอให้ระมัดระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด