. สั่งปิดตลาด หลังพบคลัสเตอร์ใหม่ -
ข่าวสังคม - โซเชียล » สั่งปิดตลาด หลังพบคลัสเตอร์ใหม่

สั่งปิดตลาด หลังพบคลัสเตอร์ใหม่

26 ตุลาคม 2021
73   0

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังพบผู้ติด CV-19 อย่างต่อเนื่อง เป็นการแพร่กระจายในคลัสเตอร์ตลาดประตูเชียงใหม่ ซึ่งพบผู้ติด CV-19 สะสมรวม 56 ราย ส่วนใหญ่เป็นการตรวจคัดกรองโดยรถพระราชทาน อยู่ระหว่างการแยกกลุ่มว่าเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่มาขอตรวจจากตลาดอื่น

สำหรับบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ (25 ต.ค.) พบว่าค่อนข้างเงียบเหงา จากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้า ที่เข้ามาเปิดขายสินค้าในตลาดต่างระบุว่า หลังจากที่มีข่าวเกิดการแพร่กระจายอย่างหนักในตลาดประตูเชียงใหม่ ลูกค้าหายไปมากกว่าร้อยละ 50 และจากการสังเกตพบว่า พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดต่างทยอยเก็บของเตรียมกลับที่พักกันแล้ว ต่างคาดว่าน่าจะมีการคำสั่งให้ปิดตลาด เพื่อทำความสะอาดเป็นเวลา 3 วัน

นายสุริยัน มณีวรรณ์ ผู้จัดการตลาดประตูเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่ตลาดประตูเชียงใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำสั่งจากทางเทศบาล ว่าจะให้เริ่มปิดตลาดเมื่อไหร่ โดยคาดว่าน่าจะปิดในวันที่ 26-28 ตุลาคม 2564 เพื่อล้างทำความสะอาดตลาด และดำเนินการตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้เชื่อว่าทาง เทศบาลนครเชียงใหม่ จะนำมาตรการของตลาดวโรรสมาปรับใช้ โดยให้ปิดตลาดดำเนินการทำความสะอาด 3 วัน และกลับมาเปิดดำเนินการได้ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุม โดยผู้ค้าในตลาดจะต้องมีผลการตรวจคัดกรอง CV-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และผลการรับวั คซี นอย่างน้อย 1 เข็ มมาแสดงก่อนจึงจะสามารถเปิดร้านค้าได้

หลังจากนั้น อาจจะต้องมีการตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ซึ่งเรื่องดังกล่าวนนี้จะมีการประสานกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่อีกครั้งเพื่อให้เข้ามาดำเนินการ ทั้งนี้เมื่อเปิดตลาดต้องขอความร่วมมือกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ระมัดระวังการใช้ชีวิตประจำวันในการป้องกันการแพร่กระจายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันเกิดการแพร่กระจายในรอบ 2

การแพร่กระจายในคลัสเตอร์ตลาดประตูเชียงใหม่ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ที่เดินทางเข้ามาในตลาดและนำ CV-19 เข้ามาแพร่ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาด และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาด แพร่กระจายต่อในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันเองในตลาด ซึ่งจากยอดติด CV-19สะสมรวม 56 ราย พบเป็นพ่อค้า แม่ค้าในตลาดประตูเชียงใหม่ ประมาณ 20 ราย จากจำนวนพ่อค้าแม่ค้าในตลาด 400 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ