. อนุมัติ แจกเงินเพิ่ม 4 โครงการรัฐ -
ข่าวสังคม - โซเชียล » อนุมัติ แจกเงินเพิ่ม 4 โครงการรัฐ

อนุมัติ แจกเงินเพิ่ม 4 โครงการรัฐ

26 ตุลาคม 2021
64   0

เมื่อไม่นานมานี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติครม.ล่าสุด อนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือ เยียวยา และกระตุ้นการใช้จ่าย

โดย นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติงบประมาณ จำนวน 54,506 ล้านบาท

โครงการลดค่าครองชีพ และเพิ่มกำลังซื้อของรัฐ 4 โครงการ

โครงการแรก เพิ่มกำลังซื้อให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ระยะที่ 3

เป็นการอนุมัติเงินช่วยเหลือซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีก 300 บาท ในเดือน พ.ย. และ ธ.ค. 2564ทำให้ 2 เดือนนี้ จากที่ได้ 200 บาท เป็น 500 บาทต่อเดือน

ผู้ได้รับสิทธิกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.6 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 8,122 ล้านบาท

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จากเดิม 200 บาท เป็นเวลา 6 เดือน โดยให้เพิ่มอีก 300 บาท ในเดือน พ.ย. ถึง ธ.ค. รวมเป็น 500 บาทเป็นเวลา 2 เดือน

ผู้ได้รับสิทธิ กลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิเศษ ที่เข้าไม่ถึงอินเตอร์เน็ต 2.3 ล้านคน งบประมาณ 1,384 ล้านบาท

ครงการคนละครึ่งเฟส 3 เดิมรัฐบาลอนุมัติให้คนละ 3,000 บาท ก็อนุมัติเพิ่มเติมอีก 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 4,500 บาท

เริ่มใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 เงินเพิ่มอีก 1,500 บาทได้ในเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม หรือจนกว่าจะใช้สิทธิเต็ม วงเงินงบประมาณ 42,000 ล้านบาท

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เดิมวงเงินที่ใช้คำนวน E – Voucher ที่ได้ 60,000 บาท รวมกันได้คนละไม่เกิน 7,000 บาท

คณะรัฐมนตรีได้ปรับวงเงินที่คำนวณได้เป็น 80,000 บาท E – Voucher ต่อคนจะได้รวมไม่เกิน 10,000 บาท กรอบวงเงิน 3,000 ล้านบาท