. คืบหน้า ประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว -
ประกันสังคม » คืบหน้า ประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว

คืบหน้า ประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว

27 ตุลาคม 2021
66   0

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม เพจ สวัสดิการ ทันข่าว ได้โพสต์ข้อความระบุว่า คืบหน้า ประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว5ชนิด ตรวจสอบรายชื่อ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่นี่ คลิก

แต่ละพื้นที่ จะแจ้งการเก็บเกี่ยวในช่วงวัน เดือน แตกต่างกันออกไป ให้ติดตามการแจ้งประกาศวันโอนเงินอีกครั้ง ทางสาขา ธกส. ในพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกอีกครั้ง

ระยะเวลาการจ่ายประกันรายได้ข้าวเปลือก 5 ชนิด คือ เดือนพฤษศจิกายน 2564 – พฤษภาคม 2565

การโอนเงินฯ งวดที่1 จะโอนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5ชนิด ที่แจ้งเก็บเกี่ยวผลผลิต เดือนสิงหาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้

ภาพจาก สวัสดิการ ทันข่าว

เมื่อมีการประกาศกำหนดวันการจ่ายประกันรายได้ข้าวเปลือก 5ชนิด งวดที่1 ทางเพจจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว

ประกันรายได้ฯ ข้าวเปลือก 5ชนิด ได้แก่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน

ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ ข้อมูลข่าวสารจากเพจ สวัสดิการ ทันข่าว