. สปสช. เหมาจ่ายผู้ติด CV-19 วันละ 1000 -
ข่าวสังคม - โซเชียล » สปสช. เหมาจ่ายผู้ติด CV-19 วันละ 1000

สปสช. เหมาจ่ายผู้ติด CV-19 วันละ 1000

3 พฤศจิกายน 2021
45   0

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.64 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยถึง หลักการจ่ายชดเชยค่าบริการดูแลผู้ติด CV-19 สิทธิ สปสช.หรือสิทธิบัตรทอ

ในระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน (HI-CI) เหมาจ่ายผ่านหน่วยบริการ รายละ 1,000 บาทต่อวัน รวมระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน แยกเป็นค่าติดตามอาการ 600 บาท ค่าอาหาร 3 มื้อ 400 บาท

ย้ำหาก อปท.ให้การสนับสนุนค่าอาหารแล้ว ไม่มีการจ่ายซ้ำซ้อน และเป็นการจ่ายให้สถานพยาบาลหรือหน่วยบริการเท่านั้น ไม่ได้จ่ายให้ผู้ติด CV-19 โดยตรง

สำหรับเงินจำนวน 1,000 บาทดังกล่าว จะเป็นการเหมาจ่ายที่รวมค่าบริการดูแล ติดตาม สอบถามอาการผู้ติด CV-19 และค่าอาหาร 3 มื้อ กรณีที่หน่วยบริการดังกล่าวไม่สามารถจัดหาอาหารให้ได้ ทาง สปสช.ก็จะจ่ายชดเชยให้เฉพาะในส่วนของค่าบริการดูแล เป็นจำนวน 600 บาทแทน

ในส่วนของการเบิกจ่าย ทาง สปสช.จะจ่ายให้กับหน่วยบริการตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด โดยมีรอบการจ่ายในทุกสัปดาห์ หลังจากที่หน่วยบริการขอ Authen หรือยืนยันการให้บริการ

แต่จะไม่มีการจ่ายตรงไปที่ร้านอาหารที่ให้บริการแต่อย่างใด ซึ่งในส่วนนี้จะให้หน่วยบริการเป็นผู้บริหารจัดการเบิกจ่ายให้กับร้านอาหารหรือชุมชน ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยบริการแต่ละแห่งเอง

สปสช.จะมีการออดิทเพื่อตรวจสอบการเบิกจ่าย โดยโทรติดตามสอบถามผู้ป่วยว่าได้รับบริการจริงหรือไม่ ดังนั้นจึงอยากให้หน่วยบริการเก็บเอกสารหลักฐานการให้บริการ ซึ่งอย่างน้อยควรมีสัญญาจ้างกับร้านอาหารเอาไว้ด้วย เช่นเดียวกับในส่วนของร้านอาหาร ที่ควรมีการเก็บข้อมูลการให้บริการเพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ หากสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ทาง สปสช. ได้มี Provider Center ที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการรับข้อมูลเพื่อสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าบริการ

โดยสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ 02-554-0505 ในช่วงระยะเวลา 08.30-16.30 น. (วันและเวลาราชการ) หรือติดต่อผ่านสายด่วน สปสช. 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม สปสช. เหมาจ่ายดูแลผู้ติด CV-19 ใช้สิทธิบัตรทอง ในระบบดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชนวันละ 1,000 บาท รวมระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน