. สั่งปิด 6 สถานที่ ใน 5 อำเภอ หลังพบติด CV เพียบ -
ข่าวสังคม - โซเชียล » สั่งปิด 6 สถานที่ ใน 5 อำเภอ หลังพบติด CV เพียบ

สั่งปิด 6 สถานที่ ใน 5 อำเภอ หลังพบติด CV เพียบ

13 พฤศจิกายน 2021
29   0

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 64 มีรายงานว่า นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่

โดยสั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยงใน 5 อำเภอ เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันในพื้นที่ ภายหลังพบว่ามีการติด CV-19 เป็นกลุ่มก้อน ได้แก่ หย่อมบ้านหมอกเปา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 9 – 22 พ.ย. 64, ห้องเช่านางบัวผัน คำโพธิ์ เลขที่ 23 หมู่ที่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 – 21 พ.ย. 64, หมู่บ้านแม่แจ๊ะ (หย่อมบ้านแม่แจ๊ะ) หมู่ที่ 13 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 – 24 พ.ย. 64

นอกจากนี้ ยังสั่งให้ปิดที่พักคนงาน นายสอน เทพปัญญา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 23 พ.ย. 64, ตลาดสามแยก โซนหมู โซนผัก และโซนอาหารทอด ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 12 – 25 พ.ย. 64 และที่พักคนงานของบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 – 21 พ.ย. 64

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหา CV-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ

ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2558

อย่างไรก็ตาม สั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยง ใน 5 อำเภอ ควบคุมการแพร่กระจายของ CV-19