. ปภ. อัปเดตล่าสุด น้ำท่วม 10 จังหวัด -
ข่าวสังคม - โซเชียล » ปภ. อัปเดตล่าสุด น้ำท่วม 10 จังหวัด

ปภ. อัปเดตล่าสุด น้ำท่วม 10 จังหวัด

16 พฤศจิกายน 2021
41   0

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.55 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ. รายงานสถานการณ์อุทกภัยจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน ทำให้เกิด น้ำท่วมฉับพลัน และ น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง ภูเก็ต และพังงา รวม 43 อำเภอ 135 ตำบล 579 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 10,829 ครัวเรือน

ปภ. ระบุต่อว่า ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และสงขลา (รวม 10 อำเภอ 52 ตำบล 315 หมู่บ้าน)

ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,909 ครัวเรือน สถานการณ์ในภาพรวมระดับน้ำลดลง ดังนี้

1. ชุมพร น้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหลังสวน อำเภอสวี อำเภอเมืองชุมพร และอำเภอท่าแซะ รวม 35 ตำบล 277 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,558 ครัวเรือน

2. สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอนสัก อำเภอท่าชนะ อำเภอเกาะสมุย และอำเภอกาญจนดิษฐ์ รวม 13 ตำบล 30 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 795 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

3. สงขลา น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอระโนด และอำเภอสทิงพระ รวม 4 ตำบล 8 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 556 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

ขณะที่อิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุ และร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 16 พฤศจิกายน 2564 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครปฐม รวม 24 อำเภอ 249 ตำบล 1,614 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 90,830 ครัวเรือน แยกเป็น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัด (รวม 3 อำเภอ 10 ตำบล 38 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 761 ครัวเรือน) ได้แก่ 4. หนองบัวลำภู ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอโนนสัง รวม 6 ตำบล 15 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 188 ครัวเรือน 5. อุบลราชธานี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ รวม 4 ตำบล 23 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 573 ครัวเรือน ภาคกลาง 5 จังหวัด (รวม 20 อำเภอ 232 ตำบล 1,555 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 89,967 ครัวเรือน) ได้แก่ 6. สุพรรณบุรี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสองพี่น้อง

และอำเภอบางปลาม้า รวม 28 ตำบล 267 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 23,053 ครัวเรือน 7. อ่างทอง ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอป่าโมก และอำเภอวิเศษชัยชาญ รวม 12 ตำบล 52 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,444 ครัวเรือน 8. พระนครศรีอยุธยา ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน และอำเภอลาดบัวหลวง รวม 106 ตำบล 680 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 49,385 ครัวเรือน 9. ปทุมธานี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก และอำเภอลาดหลุมแก้ว รวม 25 ตำบล 81 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 6,176 ครัวเรือน 10. นครปฐม ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอกำแพงแสน และอำเภอดอนตูม รวม 61 ตำบล 475 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,909 ครัวเรือน

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย “ปภ.” ได้แจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 พื้นที่เสี่ยง “น้ำท่วมฉับพลัน” และ น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ดังนี้

พื้นที่เสี่ยง “น้ำท่วมฉับพลัน” น้ำป่าไหลหลาก

ภาคกลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ (อ.บางสะพาน บางสะพานน้อย ทับสะแก เมืองฯ)

ภาคใต้ จ.ชุมพร (อ.สวี ปะทิว ทุ่งตะโก เมืองฯ หลังสวน ละแม พะโต๊ะ) สุราษฎร์ธานี (อ.วิภาวดี คีรีรัฐ บ้านตาขุน) นครศรีธรรมราช (อ.ลานสกา) และระนอง (อ.กระบุรี ละอุ่น เมืองฯ กะเปอร์)

พื้นที่เฝ้าระวัง น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองบัวลำภู (อ.โนนสัง) และอุบลราชธานี (อ.เมืองฯ วารินชำราบ)

ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี (อ.สองพี่น้อง บางปลาม้า) อ่างทอง (อ.เมืองฯ ป่าโมก วิเศษชัยชาญ) พระนครศรีอยุธยา (อ.ผักไห่ เสนา บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางปะอิน ลาดบัวหลวง) นครปฐม (อ.บางเลน นครชัยศรี สามพราน กำแพงแสน ดอนตูม) และปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก ลาดหลุมแก้ว)

ภาคใต้ จ.ชุมพร (อ.หลังสวน สวี เมืองฯ ท่าแซะ) สุราษฎร์ธานี (อ.ดอนสัก ท่าชนะ เกาะสมุย กาญจนดิษฐ์) และสงขลา (อ.ระโนด สทิงพระ)”

เป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวที่เราได้นำมาให้อ่านกันในวันนี้ เราหวังว่าเพื่อนๆจะชอบไม่มากก็น้อยทั้งนี้ถ้ามี ความ ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยทางเราจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเรา โดยการกดไลค์และแชร์ถ้าข้อมูลข่าวสารนี้ถูกใจท่าน!