. นายช่าง ฉีดวัคซีน 3 ชนิด -
ข่าวสังคม - โซเชียล » นายช่าง ฉีดวัคซีน 3 ชนิด

นายช่าง ฉีดวัคซีน 3 ชนิด

18 พฤศจิกายน 2021
51   0

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.64 ที่วัดสะแก เขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายกีรติ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี พนักงานจ้าง สำนักการช่าง อบจ.นครราชสีมา

ซึ่งมีอาการวู บหมดสติ และเสี ยชี วิตลงอย่างกะทันหัน เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยครอบครัวเชื่อว่า สาเหตุมาจากการฉี ดวั คซี นต้านไ วรั สโ ควิ ด-19 บูสเตอร์เข็มที่ 3

น.ส.พันทิภา อายุ 24 ปี ลูกสาวของผู้๓ๅย เปิดเผยว่า พ่อของตนปกติเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรง แต่มีโรคประจำตัวเป็นโร คความดันโ ลหิ ต

ซึ่งก่อนหน้านี้ พ่อเข้ารับการฉีดวั คซี นต้าน C v19มาแล้ว 2 เข็ม เป็นวั คซี นซิโ นแ วค เข็มที่ 1 ฉีดเมื่อวันที่ 13 พ.ค.64 และเข็มที่ 2 ฉีดเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.64

จากนั้นเข้ารับการฉี ดวั คซี นบูสเตอร์ เข็มที่ 3 เป็นวั คซี นแอสตร้าเซนเนก้า เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 โดยเข้ารับการฉี ดวั คซี นทั้ง 3 เข็ม จากหน่วยบริการฉี ดวั คซี น โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใน จ.นครราชสีมา

ซึ่งหลังจากฉีดวั คซี นเข็มที่ 3 ผ่านมาไม่กี่วัน พ่อของตนก็บ่นว่า มีอาการแน่นหน้าอก และหายใจไม่อิ่มเรื่อยมาๆ แต่พ่อของตนก็ไม่ยอมไปพบแพทย์ และตอนไหนที่มีอาการ ก็มักจะนอนพักเพื่อให้อาการดีขึ้น

กระทั่งคืนวันที่ 14 พ.ย. ที่ผ่านมา ช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. พ่อเกิ ดอาการวู บ ล้มลงหม ดสติภายในบ้านพัก ทางครอบครัวจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และเสี ยชี วิตลงในเวลาประมาณ 23.00 น. โดยแพทย์ลงความเห็นของการ เสี ยชี วิ ตว่า เกิดจากอาการลิ่มเลื อดอุดตันเส้นเลื อดแดงขั้วปอด

ซึ่งทางครอบครัวเชื่อว่า สาเหตุของการเสี ยชี วิ ตในครั้งนี้ มาจากการฉี ดวัคซี น บูสเตอร์ เข็ม 3 ซึ่งทางครอบครัวยื่นเรื่องขอรับเงิ นช่วยเหลือเยีย วย าจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แล้ว และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาให้การช่วยเหลือเยีย วย า

ขอบคุณที่มา ข่าวไทย