. งานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา -
ข่าวสังคม - โซเชียล » งานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา

งานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา

18 พฤศจิกายน 2021
39   0

วันที่ 18 พ.ย.2564 ที่ริมท่าน้ำวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมืองฉะเชิงเทรา พระเทพรัตนมุนี รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา

เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีบูชาหลวงพ่อโสธร บนเรือประดิษฐานองค์หลวงพ่อโสธรจำลอง ก่อนลั่นฆ้อง จุดประทัดปฐมฤกษ์ และปล่อยขบวนเรือแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ พร้อมขบวนเรือจาก 11 อำเภอ และเรือจากภาคเอกชนเข้าร่วมขบวนแห่ทางน้ำ

เนื่องในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีที่ 131 พร้อมด้วย พระราชภาวนาพิธาน เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผวจ.ฉะเชิงเทรา น.ส.กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทคซิตี้ และพุทธศาสนิกชนชาวฉะเชิงเทราเข้าร่วมพิธี ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่กระจายของ CV-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับในปีนี้ขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 และวันศุกร์ที่ 19พฤศจิกายน 2564 โดยในวันแรก คือ วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ล่องไปทางทิศใต้ เขตอำเภอบ้านโพธิ์

และอำเภอบางปะกง จอดเทียบท่าต่างๆ รวม 11 จุด ในวันที่ 2 คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ขบวนเรือแห่อัญเชิญหลวงพ่อโสธร เคลื่อนขบวนออกจากท่าน้ำวัดโสธรฯ ล่องไปทางทิศเหนือ เขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า และอำเภอคลองเขื่อน จอดเทียบท่าต่างๆ รวม 14 จุด

ประเพณีการแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม นับเป็นเวลากว่า 100 ปีแล้ว โดยมีสาเหตุมาจากการเกิดโรคระบาดทางน้ำ และชาวบ้านร่วมใจกันขอพรองค์หลวงพ่อโสธรให้ช่วยขจัดปัดเป่า โดยอัญเชิญหลวงพ่อโสธรแห่ทางน้ำตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา ถือเป็นประเพณีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ประชาชนรอคอยขบวนองค์พระพุทธโสธรผ่านทางน้ำ

เพื่อให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำบางปะกง ได้มีโอกาสกราบสักการะบูชา ขอพรให้มีความรุ่งเรือง ในการประกอบอาชีพ จึงร่วมใจกันตั้งโต๊ะหมู่บูชาตลอดเส้นทางที่ขบวนเรือผ่านแหล่งชุมชนต่าง ๆ และมีมหรสพสมโภช มีประชาชนลงเรือเพื่อกราบไหว้ปิดทอง มีการจุดประทัด รับ-ส่ง องค์หลวงพ่อโสธร ดังสนั่นทั้งคุ้งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

อย่างไรก็ตาม งานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีที่ 131 เริ่มแล้ววันแรก แห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ ล่องบางปะกง ให้ประชาชนได้กราบไหว้