. คลัสเตอร์งาน ทำติด CV-19 พุ่งกว่า 200 กว่าคน -
ข่าวสังคม - โซเชียล » คลัสเตอร์งาน ทำติด CV-19 พุ่งกว่า 200 กว่าคน

คลัสเตอร์งาน ทำติด CV-19 พุ่งกว่า 200 กว่าคน

21 พฤศจิกายน 2021
36   0

วันที่ 20 พ.ย.2564 สถานการณ์ CV-19 ในจ.พะเยา ยังคงวิกฤติ โดยมีผู้ติด CV-19 เพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากคลัสเตอร์งาน ที่บ้านสันติสุข ต.ขุนควร อ.ปง มากกว่า 266 ราย

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เร่งระดมการให้วัคซีนในจังหวัดมากขึ้น ขณะนี้รับไปแล้วกว่า 2.7 แสนราย คิดเป็น 57.78% ของประชากรในพื้นที่ จากประชากรทั้งหมดกว่า 4.6 แสนคน

สำหรับยอดผู้ติด CV-19 วันนี้พบผู้ติดรายใหม่ 79 ราย โดยเป็นผู้ติดนอกจังหวัด 3 ราย และติดจากคลัสเตอร์งานทั้งหมด 76 ราย เจ้าหน้าที่เร่งสอบสวนและตรวจหาผู้เสี่ยงสูงจากคลัสเตอร์ดังกล่าวแล้ว

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19