. ทวงเงิน ประกันราคาข้าว -
ประกันสังคม » ทวงเงิน ประกันราคาข้าว

ทวงเงิน ประกันราคาข้าว

22 พฤศจิกายน 2021
35   0

ยังไม่มีคำคอบที่ชัดเจนว่าชาวนาจะได้รับเงินประกันราคาข้าว งวดต่อไปเมื่อใด หลังจากรัฐบาลจ่ายเงินประกันราคาข้าว งวดที่1-3 ไปหมื่นสามพันล้านบาท ขณะที่ประกันราคาข้าวทั้งโครงการใช้เงินราว 9 หมื่นล้านบาท บวกเงินชดเชยค่าเก็บเกี่ยวผลผลิต อีกราวห้าหมื่นล้าน รวมต้องใช้เงินทั้งโครงการ กว่า1.4แสนล้านบาท ในขณะนี้ มีชาวนาที่แจ้งเก็บเกี่ยวงวดที่1-3 ก่อนวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาได้เงินประกันราคารวมแล้วกว่าหมื่นล้านบาท เหลือเงินที่ต้องใช้เฉพาะในการประกันราคาข้าว อีกราวแปดหมื่นล้านบาท

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งแจ้งวันเก็บเกี่ยว ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา ยังอยู่ระหว่างคณะรัฐมนตรีพิจารณากรอบวงเงินใหม่ โดยจะนำเข้า ครม.สัปดาห์หน้า แต่ไม่แน่ใจว่าจะเต็มกรอบวงเงิน หรือไม่ โดยกระทรวงพาณิชย์ จะมีการเคาะราคาประกันข้าว 5 ชนิด ไปตามรอบ ทุก 7 วัน ไว้เป็นราคาอ้างอิงในการจ่ายชดเชยโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงการคลังไปหารือร่วมกับสำนักงบประมาณ เพื่อหาแหล่งเงินมาใช้ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ฤดูกาลผลิต 2564/65 ที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 28 กำหนดไว้ว่า การใช้เงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เพื่อการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลไปก่อน จะต้องมีภาระรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 30% ของงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปัจจุบันใกล้ชนเพดานดังกล่าว หรือ ประมาณ 930,000 ล้านบาท เทียบกับวงเงินงบประมาณ 2565 วงเงิน 3.1 ล้านบาท ทำให้มีความวิตกกังวลกันว่า รัฐบาลจะหาเงินจากไหนมา สนับสนุนนโยบาย ประกันรายได้เกษตรกร โครงการประกันรายได้เกษตรกรเป็นนโยบายที่ขับเคลื่อนโดยพรรคประชาธิปัตย์

ไม่เพียงประกันราคาเฉพาะข้าว ยังมีพืชไร่ อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมหาศาล ทำให้นายกรัฐมนตรี ถึงกับเอ่ยปากในที่ประชุม คณะรัฐมนตรี ที่หกจังหวัดอันดามัน ว่าต้องหามาตราการช่วยเหลือเกษตรกรระยะยาว ที่ไม่ใช่การประกันราคา เพราะทำให้ภาครัฐประสบปัญหาด้านงบประมาณ และไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ขอบคุณ คมชัดลึก